Продажба на станови во Карпош 2.2 Green Garden

25 Jul, 2018

Продажба на стан во зградата Карпош 2.2 Green Garden во влез 2, на 3 кат, стан број 26, ориентиран кон север и 36 м2.

Продажба на стан во зградата Карпош 2.2 Green Garden во влез 1, на 4 кат, стан број 35, ориентиран на југ и 44 м2.